СЕ маркування

СЕ маркування

Маркування CE – це спеціальний знак, який наноситься на продукцію та підтверджує її відповідність основним вимогам директив ЄС і гармонізованим стандартам.

Такий знак є обов’язковим для визначених категорій продукції, яка розповсюджується на ринках країн-учасниць ЄС. До переліку такої продукції входять в тому числі вікна та двері.

Для отримання знаку CE та декларації експлуатаційних характеристик виробник вікон має провести оцінку відповідності свого виробу із залученням відповідних органів, уповноважених на проведення такої оцінки.

Для вільного доступу продукції українських компаній-виробників на ринок ЄС, вона має бути промаркована знаком CE.

Повну інформацію щодо маркування знаком СЕ знаходьте у брошурі «Маркування СЕ для будівельних виробів. Крок за кроком»*

Згідно з інформацією, наведеною у першій редакції проєкту стандарту ДСТУ EN 14351-1:2019 Декларація відповідності ЄС, має нести наступну інформацію:

– назву та адресу виробника або його уповноваженого представника, зареєстрованого в ЄЕЗ, а також місце (місця) виробництва, можливо, у кодованому форматі;

– опис виробу (тип, ідентифікація, використання тощо), а також копію інформації, що супроводжує СЄ маркування;

– положення, яким відповідає виріб (тобто, додаток ZA стандарту ДСТУ EN 14351-1:2019);

– особливі умови, що застосовуються для використання продукту (наприклад, положення для використання за певних умовах);

– найменування та адресу уповноваженої(-их) лабораторії(-ій);

– ім’я та посаду особи, уповноваженої підписувати декларацію від імені виробника або його уповноваженого представника.

Повну інформацію щодо інформації що має міститись у Декларації відповідності виробу дізнавайтесь з проєкту стандарту.

*Інформація, що міститься в цій брошурі, носить загальний ознайомлювальний характер і переведена з польського ТОВ “МІРОПЛАСТ” 19 червня 2020 р. Незважаючи на прагнення надати коректну та актуальну інформацію, немає гарантії, що інформація, що міститься в цьому документі, буде коректною і актуальною на момент ознайомлення з нею відповідною особою.